Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

,,ABY BYLI JEDNO..."

1 pażdziernika 2021 roku, o godz.18.00 we wspólnocie w Montaninie, odbyło się ekumeniczne czuwanie modlitewne"Czas Stworzenia", które było wpisane wyrażającą troskę o naturę "czas stworzenia". W modlitwie uczestniczył pastor Davide Ollearo z Kościoła Metodystów, kapłani Kościoła Katolickiego oraz przedstawiciele Kościoła Prawosławnego. Modlitwa obejmowała  uwielbienie Boga za dar stworzenia, ale również miała wymiar ekspiacyjny,  za niewłaściwe wykorzystanie Jego darów. Rozważanie Słowa Boże prowadziło do refleksji i podjęcia konkretnych postanowień, w zakresie troski o stworzenie.
W modlitewnym czuwaniu uczestniczyła Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, s. Maria Dalessandro, s. Ewa Kujawiak- konsultorka i ekonomka generalna, s.Monika Nakielska- przełożona Wiceprowincji Matki Bożej Częstochowskiej, s. Daniela Merlo i siostry ze wspólnoty w Montaninie.

Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża