Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Być o krok przed...

Siostry ze wspólnot naszej Wiceprowincji, uczestniczyły w dniach  17-19 listopada 2017 w Częstochowie, w warsztatach  zorganizowanych  przez Sieć BAKHITA. Sesja skierowana była do  członków Sieci Bakhita oraz dla wszystkich Sióstr, które w różnorodnym wymiarze, chcą włączyć się w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, uwrażliwiać na ten problem społeczeństwo i wspierać osoby z grupy ryzyka. Podczas warsztatów, uczestnicy zostali zapoznani z procederem handlu ludźmi w naszej rzeczywistości. Był to również czas wzajemnej wymiany doświadczeń w pracy z kobietami wykorzystanymi, ofiarami handlu, ale  tez formami pomocy w wymiarze apostolstwa naszego Zgromadzenia.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża