Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Jubileusz Reaktywacji

"Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć
Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!"
Ps 95, 1 - 2
Pan Bóg w Swoim Słowie zachęca nas do radości i dziękczynienia. Historia naszego Zgromadzenia jest także naszą historią wpisaną w serce Boga. Jubileusz Reaktywacji jest okazją, byśmy odnowiły naszą Miłość i pasję, odkrywały całe bogactwo charyzmatu, który pozostawiła nam Założycielka Maria Magdalena Frescobaldi Capponi. Z wdzięcznością serca włączamy się w świętowanie wydarzeń, które uczyniły piękną historię naszego Zgromadzenia, ale także naznaczyły Miłością Boga życie tych, którzy tworzyli tę historię. Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystkie łaski, jakimi nas obdarza.WYRAZY PODZIĘKOWANIA DLA PANA GRZEGORZA JURCZAKA ZA NAGRANIE I MONTAŻ MATERIAŁU FILMOWEGO.

 
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża