Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

KONCERT W MONTANINIE

3 pażdziernika 2021 roku, o godz.16.00 odbył się koncert zatytułowany "Albert Schwaitzer.Przyjaciel Bach"-życie i wartość istnienia , poświęconego najbardziej  potrzebującym.. recital przygotowany i przedstawiony przez Giuseppe Zerbo, był opowieścią o życiu protestanckiego pastora,  lekarza i muzyka Alberta Schweizer, który swoje życie oddał Bogu oraz najbardziej potrzebującym i chorym w Afryce.
W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Velo D`Astic, s. Monika Nakielska- przełożona Wiceprowincji Matki Bożej Częstochowskiej, siostry oraz licznie zebrani goście.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża