Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

PRZYJĘCIE DO ŚWIECKIEJ RODZINY PASJONISTOWSKIEJ KS. DAWIDA SEBASTIANA TYBORSKIEGO

Dziś, w Kościerzynie, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej u Sióstr NiepokalAnek, ks. Dawid Sebastian Tyborski przyjął serce pasjonistowskie wstępując do Świeckiej Wspólnoty Pasjonistowskiej. Księże Dawidzie życzymy Ci, by życie Męką Pańską przybliżało Cię jeszcze bardziej do Jego Serca. On Ukrzyżowany dla Ciebie, Ty Pasjonista dla Niego!
 
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża