Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

ZAKOŃCZENIE WIZYTACJI GENERALNEJ W WICEPROWINCJI MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W naszej Wiceprowincji zakończyła się generalna wizytacja kanoniczna, którą, z przerwami, od grudnia 2022 do połowy marca 2023 prowadziła S. Ewa Kujawiak, radna i ekonomka generalna. Dziękujemy dobremu Bogu za ten czas łaski, światła i radości siostrzanych spotkań, a Siostrze Ewie - za troskę, dar słuchania i siostrzano – matczyną obecność. Niech Pan Jezus dalej nas prowadzi Swoimi drogami. Poniżej jeszcze kilka wspomnień z tego czasu...
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża