Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Święta Maria Goretti

Święta Maria Goretti (1890-1902)
 
Modlitwa za wstawiennictwem św. Marii Goretti

             Święta Mario Goretti, Ty, będąc śmiertelnie zraniona, nie dbałaś o siebie samą, lecz myślałaś o zbawieniu twojego zabójcy. Na łożu śmierci powiedziałaś: Przebaczam mu i chcę, żeby był ze mną w raju. Twoje wielkoduszne przebaczenie, z którym zmarłaś w pokoju ducha, dało początek drodze jego szczerego nawrócenia.
             Prosimy Cię, byśmy i my, w naszej wspólnocie, stawały się świadkami przebaczenia, które jest najbardziej wyraźnym znakiem miłości miłosiernej.
             Uproś nam łaskę powołań kapłańskich i zakonnych, by nie zabrakło tych, którzy z radością będą głosić przebaczenie jako siłę budzącą do nowego życia i dającą odwagę do patrzenia z nadzieją przyszłość.
             Wspieraj swoim wstawiennictwem osoby powierzone naszej misji: ludzi duchowo zagubionych, a także tych, którzy uczestniczą, jako sprawcy, w procederze handlu ludźmi oraz wszystkich źle czyniących. Uproś im łaskę głębokiej przemiany serc i pojednania z Panem. Amen.
             Święta Mario Goretti, módl się za nami.
 
(na podstawie listu papieża Franciszka do biskupów Latiny i Albano, w Roku Miłosierdzia)
 
Życiorys
 
             Maria urodziła się we Włoszech, w Corinaldo k. Ankony, 16 października 1890r. Pochodziła z ubogiej, wiejskiej rodziny. Jako sześcioletnie dziecko otrzymała sakrament bierzmowania, a 29 maja 1902r. przystąpiła do Pierwszej Komunii św. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Maria pocieszała wówczas mamę mówiąc: Odwagi, mamusiu! Bóg nas nie opuści! Często odmawiała różaniec modląc się o spokój duszy ojca, pomagała matce i opiekowała się rodzeństwem.

             Część domu Gorettich zajmowała rodzina Serenellich - ojciec z synem. Kiedy chłopiec, Aleksander Serenelli, miał 18 lat, zapłonął ku Marii przewrotnym pożądaniem. Zaczął ją coraz częściej niepokoić grożąc nawet śmiercią. Dziewczynka zawsze skutecznie uwalniała się od napastnika, ratując się ucieczką. Nie mówiła jednak o tym nikomu z rodziny, by nie pogłębiać niechęci Serenellich do Gorettich.

             5 lipca 1902r. obydwie rodziny były zajęte zbieraniem bobu. Maria została w domu, by opiekować się rodzeństwem. Na ganku zauważył ją Aleksander. Pod błahym  pretekstem udał się do budynku i siłą wciągnął dziewczynkę do kuchni. Usiłował ją wykorzystać. Kiedy Maria stawiła mu intensywny opór mówiąc: Nie,  Pan Bóg tego nie chce, jak to zrobisz, pójdziesz do piekła, rozzłoszczony, chwycił nóż i zadał jej krwawe ciosy. Szczegóły te podał później przed sądem. Powracająca z pracy rodzina znalazła Marię już w stanie agonii. Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie zaopatrzona świętymi sakramentami zmarła 6 lipca. Przed śmiercią przebaczyła swojemu zabójcy mówiąc: z miłości do Jezusa przebaczam mu, chcę, żeby poszedł ze mną do nieba. Lekarze stwierdzili, że miała na ciele 14 ran.

             Zbrodnią poruszona była cała okolica. W pogrzebie uczestniczyło wiele tysięcy ludzi, setki kapłanów i biskup. Z balkonów i z okien, na białą trumienkę padał deszcz róż i innych kwiatów. Zaczęto ją nazywać świętą Agnieszką XX wieku.

             Dzięki staraniom pasjonistów, w 1935r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Marii Goretti. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławionych, a 24 czerwca 1950r. tenże papież dokonał jej kanonizacji. Zarówno w beatyfikacji, jak i w kanonizacji Marii uczestniczyła jej matka i rodzina.

             W uroczystościach brał także udział zabójca - Aleksander Serenelli, który w czasie 27-letniego pobytu w więzieniu przeżył głębokie nawrócenie. Nie miał wątpliwości, że wiarę zawdzięczał wstawiennictwu Marii. Po wyjściu z więzienia przeprosił matkę Marii, wyznał swoją winę przed całą parafią, a po pewnym czasie został tercjarzem franciszkańskim. Do końca życia pracował jako ogrodnik u kapucynów w Macerata, gdzie zmarł w 1970r. Duchową przemianę zabójcy opisał Jean du Parc w książce, która w Polsce została wydana pod tytułem Niebo nad moczarami.

             Św. Maria Goretti jest patronką młodzieży, dziewcząt, dziewic i bielanek. Jej relikwie spoczywają w kościele Matki Bożej Łaskawej w Nettuno.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża