Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Matka Boża Bolesna

Matka Boża Bolesna Królowa naszego Zgromadzenia


 
Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej
 
             Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii.
             Pomóż naszej wspólnocie  odkrywać w cierpieniu głęboki sens. Spraw, aby wielkie cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem.
             Uproś u Twojego Syna, aby cierpienia chrześcijan, zjednoczone z tajemnicą Jego Męki, stały się wynagrodzeniem za grzechy ludzkości i przyczyniały się do jej zbawienia.
             Wypraszaj łaskę powołań kapłańskich i zakonnych, by osoby idące za Jezusem prowadziły ludzi do nadawania sensu każdemu cierpieniu i wypraszały miłosierdzie dla świata.
             Wspieraj swoim wstawiennictwem świadków wiary, niosących ulgę w cierpieniu fizycznym i duchowym: rodziców, nauczycieli, kapłanów, katechetów, wychowawców. Otaczaj ich swoją macierzyńską opieką, umacniaj w misji, prowadź do jedynego źródła miłości, pojednania i pokoju, jakim jest Serce Twojego Ukrzyżowanego Syna. Amen.
             Matko Boża Bolesna, módl się za nami.
 
(na podstawie modlitwy z bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu)


             Matka Boża Bolesna jest czczona jako Królowa naszego Zgromadzenia. To Ona zaprosiła św. Pawła od Krzyża, by przyjął szatę żałoby i żył ciągłą pamiątką Męki Jej Syna. Maria Magdalena Frescobaldi nazywała Ją siłą i pięknem naszego Zgromadzenia.

             My, Siostry Pasjonistki, pozostajemy w głębokiej komunii z Maryją – kobietą wierną od Nazaretu po Kalwarię, uczennicą uważną na cierpienia ludzkości, kobietą wiary, która zaprasza, by czynić wszystko, co powie Jezus, z Matką, która u stóp krzyża współuczestniczy w dawaniu życia nowej ludzkości.

             Św. Paweł od Krzyża uważał, że boleści Maryi i męka Chrystusa, są ze sobą połączone tak ściśle jak morze, które łączy się z oceanem.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża