Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

Maryja Panna

Najświętsza Maryja Panna Matka Świętej Nadziei


 
Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej świętej Nadziei
 
             Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach. Naucz nas głosić Boga żywego, pomóż dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy; spraw, byśmy służyły bliźnim, otwierały się na potrzebujących, wprowadzały pokój, z zapałem budowały bardziej sprawiedliwy świat; wstawiaj się za nami, które działamy w historii, pewne, że plan Ojca się wypełni.
             Uproś nam u Twojego Syna łaskę powołań kapłańskich i zakonnych, niech pośle tych, którzy będą głosić Ewangelię nadziei.
             Czuwaj nad naszymi wspólnotami, niech odzwierciedlają Ewangelię i stają się autentycznymi miejscami komunii.
             Matko świętej Nadziei, wspieraj swoim wstawiennictwem osoby powierzone naszej misji: tych, którzy z powodu różnych doświadczeń życia, strat, bólu, niesprawiedliwości, stracili wszelką nadzieję. Broń przed rozpaczą, rozpal w ich sercach silną i pewną nadzieję na dobro, jakie może stać się ich udziałem już w tym życiu, a przede wszystkim w życiu wiecznym w niebie. Niech poczują się dziećmi kochanymi przez Ojca, a poprzez otwarte dla nich serca sióstr i braci, doznają Jego miłości.
             Matko świętej Nadziei, módl się za nami.
 
(na podstawie modlitwy Jana Pawła II, w: Ecclesia in Europa,28 czerwca 2003 r.)


Każdego roku, 9 lipca, w Rodzinie Pasjonistowskiej obchodzi się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Świętej Nadziei.

             Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej „Lumen Gentium” stwierdził, że Maryja jest dla pielgrzymującego Ludu Bożego znakiem niezawodnej nadziei. W nabożeństwie do Dziewicy Maryi zawsze pozdrawiano Ją jako naszą nadzieję, a liturgiczne uroczystości maryjne, zwłaszcza uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, podkreślają macierzyńską rolę Maryi jako nadziei i jutrzenki zbawienia świata.

             Kult Najświętszej Maryi Panny jako Matki Świętej Nadziei, rozwijał się w Zgromadzeniu Pasjonistów od początku jego istnienia. Był rozpowszechniany, zwłaszcza przez wielkiego misjonarza, O. Tomasza Struzzieriego, późniejszego biskupa, który nosił przy sobie Jej wizerunek w czasie misji.

             W późniejszym czasie, O. Jan Baptysta, rodzony brat i następca św. Pawła od Krzyża, zadbał o to, by wydrukować serię wizerunków Matki Bożej świętej Nadziei. Stały się one ozdobą cel zakonników pragnących kierować ku nim wzrok i prosić Maryję o pomoc w różnych potrzebach.

             Nadzieją, jaką Maryja Panna wskazuje i do jakiej wzywa, jest Krzyż, który Dzieciątko Jezus trzyma w ręce, jako znak swojej miłości okazanej nam aż po śmierć.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża