Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

209 ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA

Kochani, dziś kolejna rocznica powstania naszego Zgromadzenia.
Z wdzięcznością w sercu
pragniemy zacytować fragmenty naszych Konstytucji zakonnych, które w skrócie przybliżają historię powstania pierwszej wspólnoty:
"Maria Magdalena Frescobaldi Capponi
natchniona przez Ducha Świętego,
kierowana głęboką miłością
do Chrystusa Ukrzyżowanego - miłosiernej ikony Ojca,
do młodych,
zdeprawowanych kobiet,
ludzi grzesznych i zagubionych
oraz zachęcona
przez Ojca Świętego Piusa VII,
dnia 17 marca 1815 roku
otworzyła we Florencji
Ochronkę dla młodych kobiet,
które pragnęły porzucić grzech, rozpocząć nowe życie
oparte na ludzkiej
i chrześcijańskiej godności
oraz całkowicie poświęcić się Bogu.
Założycielka, wzorując się
na duchowości
świętego Pawła od Krzyża
oraz czerpiąc z tekstów Konstytucji
zredagowanych przez niego
dla Sióstr Pasjonistek klauzurowych,
napisała Regułę życia i powierzyła ją
zgromadzonym przez siebie dziewczętom.
Święty Paweł od Krzyża stał się w ten sposób duchowym ojcem nowej wspólnoty.
Mała wspólnota wzrastała
i rozwijała się
w świetle żywej, pełnej wdzięczności
i bolesnej pamięci
o Ukrzyżowanym Chrystusie,
który całkowicie poświęcił się
dla naszego zbawienia.
Maria Magdalena
nazywała swoje (duchowe) córki
Służebniczkami Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa
i Matki Bożej Bolesnej;
potocznie zaś określano je jako
Służebniczki Pasjonistki."
Polecamy się dziś Waszej modlitwie. Módlmy się także o powołania do naszego Zgromadzenia.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża