Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

WIELKANOC 2024

Narodziła się o brzasku poranka Zmartwychwstania…
Ożywiła wiarę Jana, który ujrzał pusty grób…
Przyniosła radość Magdalenie obejmującej przez łzy stopy swego Mistrza…
Odnowiła zaufanie Tomasza, któremu Chrystus ukazał swoje Rany…
Rozpaliła się w sercach uczniów idących do Emaus,
gdy Tajemniczy Wędrowiec Pisma im wyjaśniał…
Nadzieja, którą Jezus Zmartwychwstały
przyniósł każdemu człowiekowi wraz z darem Odkupienia.
Odtąd każde nasze umieranie może rodzić życie –
ta nowa moc zwyciężania grzechu i śmierci
płynie właśnie z Paschy Chrystusa.
 
 Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy pełnych nadziei i miłości.
     
  Z darem modlitwy!
     S. Monika Nakielska CP
   Przełożona Wiceprowincji
   Matki Bożej Częstochowskiej
   Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża
   wraz z Siostrami
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża