Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

CZCIGODNA SŁUGA BOŻA MARIA MAGDALENA FRESCOBALDI CAPPONI

Kochani, z ogromną radością przekazujemy Wam informację Dykasterii Do Spraw Świętych przy Stolicy Apostolskiej: w czwartek, 14 marca 2024r., Papież Franciszek zatwierdził DEKRET O HEROICZNOŚCI CNÓT Założycielki naszego Zgromadzenia Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi.
Od tej chwili Marii Magdalenie przysługuje oficjalnie tytuł „CZCIGODNA SŁUGA BOŻA". Jest to duży krok naprzód w procesie beatyfikacyjnym. Do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za jej wstawiennictwem.
Dekret o heroiczności cnót, to oficjalny głos Kościoła o tym, że Założycielka jest w chwale nieba i może być beatyfikowana. W dekrecie jest zawarty opis jej życia, a na końcu - stwierdzenie, iż praktykowała cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym.
Cieszymy się bardzo. Wkrótce zamieścimy tłumaczenie dekretu na język polski. Módlmy się za jej wstawiennictwem o potrzebne łaski oraz o szybkie wyniesienie do chwały błogosławionych.
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża