Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU 150-LECIA REAKTYWACJI ZGROMADZENIA

14 września 2021 roku, Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża, obecne  w zakątkach świata, rozpoczęły obchody przygotowujące do Jubileuszu 150-lecia Reaktywacji Zgromadzenia.                
W ten szczególny dzień - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, powróciłyśmy do tlącego się wśród popiołów "Ognia", który nie zgasł w sercach naszych pierwszych Sióstr. Żadna ciemność i "nieustanny wiatr przeciwności", nie przeszkodził s. Crocifissie i s. Pii, na obecność Pasjonistek w Kalwarii zakorzenionej pośród ludzkości oczekującej znaków nadziei. Dzięki otwartości na Ducha św.- Zgromadzenie rodziło się na nowo- było Nowym Życiem...

poniżej: Siostry podczas celebracji we  wspólnotach  Wiceprowincji Matki Bożej Częstochowskiej

Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża