Męka Jezusa Chrystusa i boleści Matki Najświętszej niech będą zawsze w sercach naszych!

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA DLA DZIEWCZĄT 2019

Droga krzyżowa, podczas której 6 dziewcząt wraz z Siostrami podążało z Jezusem z wpisywanymi w serca Słowami Życia: Jesteś droga w moich oczach i ja Cię miłuję...rozpoczęła wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt. Prosimy o modlitwę,, by to spotkanie z Jezusem w Tajemnicy Ukrzyżowanej Miłości rodziło Życie w ich codzienności....
II dzień wielkopostnego skupienia, to zatrzymanie się nad tajemnicą z Wieczernika: Ostatnia Wieczerza i dar miłości Jezusa wobec swoich uczniów, ustanowienie Sakramentu Eucharystii... s. Julia ze Zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii, podzieliła się świadectwem cudu eucharystycznego w Sokółce, którego była naocznym świadkiem.
Uwieńczeniem dnia była wieczorna adoracja Jezusa- Hostii. Niech ŻYCIE żyje w naszej codzienności, a nasze życie niech będzie naprawdę żyjące...
 
Dom Sióstr Pasjonistek
św. Pawła od Krzyża
w Siedlcach
ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies

Bóg Ojciec powołał nas przez Ducha Świętego w Kościele, abyśmy przeżywały szczególne upodobanie do Chrystusa Ukrzyżowanego, dlatego zobowiązujemy się do wynagradzania i zanoszenia wraz z Nim próśb za naszych bliźnich. Czynimy to w postawie wdzięczność, a budując pełne siostrzanej miłości życie wspólnotowe, wypełniamy naszą misję.

Naszym charyzmatem, wyrażonym przez specjalny ślub, jest żyć pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej, świadczyć o niej i ją głosić. To specyficzne zwrócenie się ku Męce Chrystusa czyni nas uczestniczkami Jego zbawczego dzieła.
© 2019 Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża